Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Sönmezoğlu İnşaat Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sönmez Budak İnşaat Turizm Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.


Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, otopark ve kat koridorları güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla izlenmekte ve kayıt işlemi uygulanmaktadır.
Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.


Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Camikebir Mah. Sığacık Cad. No: 192/A Seferihisar/İZMİR adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimize iletebilirsiniz.